CONDUCEREA SCOLII

Director principal
prof. PAULA-LORELA IANCU
Vezi Curriculum Vitae

Director adjunct
prof. MANUELA-NICOLETA COMAN
Vezi Curriculum Vitae

Consilier cu probleme educative
prof. DUMITRU HRISCU
Vezi Curriculum Vitae
Platforma națională de informare cu privire la vaccinarea împotriva COVID-19!!!!! clic aici

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Reprezentanti cadre didactice:
1. prof. Iancu Paula-Lorela
2. prof. Coman Manuela-Nicoleta
3. prof. Hriscu Dumitru
4. prof. Vulpe Monica
5. prof. Macovei Cristina
6. prof. Roiu Lacramioara
Reprezentanti parinti:
Zamfir Maria
Reprezentanti elevi:
Glodeanu Ramona
Reprezentanti consiliul local:
1. consilier Oghina Ionela
2. consilier Gavriloaiei Marius
Reprezentanti primarie:
Uglea Catalin

Reprezentant ai operatorilor economici:
1. Macovei Sebastian
2. Vulpe Iulian

CONTACT

Liceul Tehnologic Hârlău


str. Mihai Eminescu nr.14


tel/fax: 0232 722010


e-mail: licth.hirlau@yahoo.com


secretar-sef: BURLACIUC DOINA,
tel:0232 722010


contabil-sef: BATINCU MARIA,
tel:0232 720480,


inginer de sistem: CIBOTARU MARIAN

!!!!! Toate informatiile necesare pentru anul scolar 2023-2024 le gasiti la rubrica Noutati !!!!! click aici
!!!!! Instituție beneficiară proiect POIM ”Școala mediu sigur și sănătos de învățare” 143400 - comunicat de deschidere click aici
!!!!! Instituție beneficiară proiect POIM ”Școala mediu sigur și sănătos de învățare” 143400 - comunicat de inchidere click aici
!!!!! Conditii Specifice ptr ocuparea posturilor vacante 2023 Liceul Tehnologic Harlau !!!!! click aici
!!!!! Lista tuturor functiilor de la Liceul Tehnologic Harlau a personalului platit din fonduri publice !!!!! click aici
PROIECT ERASMUS P.I.E. !! clic aici
PLIANT TRIP - PROGRAM DE INTERSHIP IN TURISM SI ALIMENTATIE                   Citeste mai multe 


MISIUNEA SCOLII

Liceul Tehnologic Harlau raspunde cerintelor de dezvoltare sociala si profesionala a tinerilor din zona Harlau, oferind o formare profesionala de calitate in diferite domenii:mecanica, industrie textila si pielarie, constructii civile, prelucrarea lemnului, industrie alimentara, turism si alimentatie, asigurandu-le sanse de integrare socio-profesionala si de continuare a invatarii de-a lungul vietii.

VIZIUNEA SCOLII

Scoala noastra va fi întotdeauna locul unde elevii isi vor defini si dezvolta personalitatea, vor dobandi cunostinte aprofundate in domeniile legate de cariera, competente necesare insertiei sociale, parintii vor gasi un partener de calitate in educatie, iar educatorii vor oferi tuturor stiinta de a reusi .

TINTE STRATEGICE

Asigurarea unor servicii de calitate oferite in cadrul tuturor departamentelor unitatii de invatamant. Sporirea gradului de atractivitate a scolii prin calitatea facilitatilor oferite beneficiarilor. Asigurarea accesului tuturor elevilor la serviciile educationale. Eficientizarea procesului de invatamant prin diversificarea ofertei educationale curriculare si extracurriculare Reducerea absenteismului scolar. Cresterea sanselor de reusita sociala si profesionala a absolventilor. Formarea si dezvoltarea profesionala continua a resursei umane. Dezvoltarea dimensiunii europene a activitatii educative scolare, extrascolare si extracurriculare prin participarea la programe si proiecte educative de cooperare internationala si participarea cadrelor didactice la actiuni de perfectionare in vederea imbunatatirii si diversificarii tehnicilor, metodelor si strategiilor de predare. Dezvoltarea parteneriatelor cu parintii, comunitatea locala, agenti economici, ONG-uri, institutii de cultura, institutii de invatamant. Promovarea diversitatii si interculturalitatii. .

VALORI SI PRINCIPII

Pentru realizarea acestei misiuni Liceul Tehnologic Harlau isi fundamenteaza intreaga activitate pe urmatoarele valori si principii fundamentale:

Adevarul - Toata activitatea desfasurata va urmari adevarul si se va baza pe evidente si fapte verificate.

Competenta profesionala - Personalul angajat pe diferite pozitii, trebuie sa dovedeasca prin CV si prin activitatea desfasurata cunoasterea domeniului respectiv, deschiderea catre Invatare si perfectionare continua, asigurarea calitatii si urmarirea excelentei.

Demnitatea - Personalul va trata cu respect si consideratie toti purtatorii de interese din educatie: cadre didactice, elevi, parinti, reprezentanti ai comunitatii locale.

Responsabilitatea - Fiecare persoana din echipa scolii trebuie sa-si asume responsabilitatea pentru succes si esec, pentru faptele, cuvintele si atitudinile manifestate si sa accepte cu demnitate consecintele.

Integritatea - In toate activitatile derulate, personalul scolii trebuie sa dovedeasca cinste si corectitudine si sa ofere exemple demne de urmat de cei din jur.

Imbunatatirea continua a serviciilor oferite. Liceul Tehnologic Harlau va urmari imbunatatirea continua a serviciilor oferite prin:
1.evaluarea continua a activitatii cadrelor didactice si personalului pentru asigurarea profesionalismului, a calitatii si a integritatii
2.consultarea tuturor actorilor implicati in procesul de educatie (cadre didactice, elevi, parinti, comunitatea locala) cu privire la toate demersurile care au in vedere cresterea calitatii serviciilor educationale
3. comunicarea eficienta si sistematica cu reprezentanti ai elevilor, parintilor si comunitatilor locale in vederea obtinerii informatiilor relevante ce au legatura cu serviciile educationale oferite de scoala
4. realizarea de rapoarte semestriale si informarea publicului cu privire la activitatea scolii, a starii invatamantului
5. realizarea de parteneriate si colaborari cu institutii similare din tara si din Europa, cu institutii non guvernamentale, cu reprezentanti ai autoritatilor nationale, regionale si locale
6. implicarea cadrelor didactice in programe de formare continua, in proiecte europene si in cercetare