Documente

An scolar 2020 - 2021


!!!!!Conditii specifice pentru ocuparea posturilor/catedrelor vacante, grila de punctaj !!!!! clic aici

!!!!! Lista posturilor vacante pentru anul scolar 2021-2022 !!!!! clic aici

!!!!! Bac_2021_Teste_seria_I_22-feb-2021 !!!!! clic aici
An scolar 2019 - 2020

Rezultate la examenul de bacalaureat !!!!! clic aici
PLANUL OPERATIONAL 20192020 !!!!! clic aici
SITUAŢIA SOCIO-PROFESIONALA A ABSOLVENTILOR NIVEL 3 !!!!! clic aici
ACTIVITATI IN PARTENERIAT 20182019 !!!!! clic aici
REZULTATE CONCURSURI 20182019 !!!!! clic aici
SITUATIA ABSENTELOR NEMOTIVATE PE CLASE 2020 !!!!! clic aici
RAPORT R.O.I. 2019-2020 !!!!! clic aici
RAPORT FORMARE 2019-2020 !!!!! clic aici
Raport de activitate pe semestrul I 2019-2020 !!!!! clic aici
RAPORT DE ACTIVITATE Comisia de prevenire si combaterea abandonului scolar sem I 2019_2020 !!!!! clic aici
Raport de activitate Comisia de Orientare Scolara si Profesionala sem I 2019 - 2020 !!!!! clic aici
Raport de activitate al comisiei CEAC 2019-2020 !!!!! clic aici
Raport Comisie siguranta_LTH 2019-2020 !!!!! clic aici
Raport absente 2019-2020 !!!!! clic aici
P.A.S. 2019-2026 !!!!! clic aici
COMISII DE LUCRU AN ȘCOLAR 2019/2020 !!!!! clic aici
SITUATIA CADRELOR DIDACTICE DIN ȘCOALĂ ANUL ȘCOLAR 2019-2020 !!!!! clic aici
REZULTATE OLIMPIADE !!!!! clic aici
REZULTATE CONCURSURI judetene, nationale2009-2018 !!!!! clic aici
REZULTATE CONCURSURI 20182019 !!!!! clic aici
ACTIVITATI IN PARTENERIAT !!!!! clic aici
SERVICIU IN SCOALA !!!!! clic aici
R.O.I. REVIZUIT !!!!! clic aici
FISA DE ASISTENTA LA ORE !!!!! clic aici
SITUATIA SOCIO-PROFESIONALĂ A ABSOLVENŢILOR NIVEL 3,AN SCOLAR 2018/2019 !!!!! clic aici

* LICEUL TEHNOLOGIC HIRLAU - orar profesori pe zile


Tabel nominal cu liderii claselor anului scolar 2019-2020 !!!!! clic aici
Lista Dirigintilor anului scolar 2019-2020 !!!!! clic aici
Repartitia claselor anului scolar 2019-2020 !!!!! clic aici
Repartitia salilor si a corpurilor de cladire !!!!! clic aici
Structura anului scolar 2019-2020 !!!!! clic aici

* LICEUL TEHNOLOGIC HIRLAU - VENITURI SALARIALE LA 30.09.2019


An scolar 2018 - 2019

* LICEUL TEHNOLOGIC HIRLAU - VENITURI SALARIALE LA 31.03.2019


* LICEUL TEHNOLOGIC HIRLAU - VENITURI SALARIALE LA 30.09.2018


An scolar 2017 - 2018

 

null Lista functiilor contractuale din cadrul Liceului Tehnologic Hirlau potrivit prevederilor art.33 din Legea-cadru nr.153/2017 la data de 01 martie 2018 !!!!  clic aici