Documente

An scolar 2018 - 2019

* LICEUL TEHNOLOGIC HIRLAU - VENITURTI SALARIALE LA 31.03.2019


* LICEUL TEHNOLOGIC HIRLAU - VENITURTI SALARIALE LA 30.09.2018


An scolar 2017 - 2018

 

null Lista functiilor contractuale din cadrul Liceului Tehnologic Hirlau potrivit prevederilor art.33 din Legea-cadru nr.153/2017 la data de 01 martie 2018 !!!!  clic aici

* TEZE 2017-2018


* REPARTITIA CLASELOR PENTRU ANUL SCOLAR 2017 – 2018


* FISA POSTULUI PENTRU ANUL SCOLAR 2017 – 2018


* EXTRAS DIN R.O.I. PENTRU ANUL SCOLAR 2017 – 2018


null Lista functiilor contractuale din cadrul Liceului Tehnologic Hirlau potrivit prevederilor art.33 din Legea-cadru nr.153/2017 la data de 30 septembrie 2017 !!!!  clic aici

* EFECTIVE PENTRU ANUL SCOLAR 2017 – 2018


* DIRIGINTI PENTRU ANUL SCOLAR 2017 – 2018


* COMISII DE LUCRU PENTRU ANUL SCOLAR 2017 – 2018


* DIRECTIILE DE ACTIUNE PENTRU ANUL SCOLAR 2017 – 2018


null ANUL SCOLAR 2017-2018! Diriginti 2018 !!!!  clic aici
null ANUL SCOLAR 2017-2018!Repartitia claselor pe corpuri de cladiri !!!!  clic aici
null STRUCTURA ANULUI SCOLAR 2017-2018 !!!! clic aici
null Liceul Tehnologic Hirlau orar laborator alimentatie!!!!  clic aici
null Liceul Tehnologic Hirlau orar cadre didactice 2017-2018!!!!  clic aici

An scolar 2016 -2017

 

* ORGANIGRAMA LICEULUI TEHNOLOGIC HIRLAU IN ANUL SCOLAR 2016-2017


* DIRECTII DE ACTIUNE 2016-2017 ;


* Diriginti 2016-2017;


* Repartitia claselor 2016-2017;


* Serviciu scoala 2016-2017;


* Cadre didactice 2016-2017;


* SITUATIA CADRELOR DIDACTICE INSCRISE LA GRAD DIDACTIC 2016-2017;


* ABSENTE 2016-2017;


* REZULTATE PARTICIPARE LA CONCURSURI NATIONALE SI JUDETENE;


* Proiecte europene;


* Orar 2016-2017 semestrul II;


An scolar 2015 -2016

 

* TABEL NOMINAL CU PERSONALUL ANGAJAT IN ANUL SCOLAR 2015-2016


* BUGET DE STAT pe anul 2016 - initial ;


* BUGETUL LOCAL pe anul 2016 - initial;


* EVIDENȚA DOCUMENTELOR EMISE DE CONSILIUL DE ADIMINISTRAȚIE;


* Scoala Altfel "Să știi mai multe, Să fii mai bun" Liceul Tehnologic Hîrlău 2016;


* Raportul anul de evaluare internă a calității;


* Regulament de ordine interioara an școlar 2015 - 2016;


* Comisii de lucru an școlar 2015 - 2016;


* Direcții de acțiune în anul școlar 2015-2016;


* Misiunea Școlii;


An scolar 2014 -2015

 

* PROGRAM MANAGERIAL ;


* REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA ;


* Situația promovabilității la examenul de bacalaureat ;


* Rezultate la concursuri locale, judetene și naționale în anul școlar 2013/2014 ;


* Insertia absolventilor de clasa a XII-a din anul scolar 2013-2014 ;


* CALENDARUL ACTIVITATILOR OSP ;


* CADRE DIDACTICE;


* COMISII DE LUCRU;


*TABEL NOMINAL CU CLASELE ŞI DIRIGINŢII


 

 

Documente din anii anteriori

 

 

* AGENTI ECONOMICI ;


* EVOLUTIA PARASIRII SCOLII 2003-2010 ;


* CADRE DIDACTICE;


* SITUATIA LA INVATATURA;


* ACTIVITATI IN PARTENERIAT;


* EVOLUTIE PLAN DE SCOLARIZARE;


* ACORD DE PARTENERIAT PENTRU EDUCAŢIE;


* ORARUL VALABIL IN ANUL SCOLAR 2013 - 2014;


* COMISII DE LUCRU;


* REPARTIŢIA CLASELOR PE CORPURI DE CLĂDIRE SI SĂLI ANUL SCOLAR 2013/2014;


*TABEL NOMINAL CU CLASELE ŞI DIRIGINŢII;


 

* Revista Liceului Tehnic Hirlau - "FILE DE LICEU" nr. 3


* Revista Liceului Tehnic Hirlau - "FILE DE LICEU" nr. 2

 

* COMISII DE LUCRU-ANUL ŞCOLAR 2012/2013 - apasa aici

 

* Orarul cadrelor didactice pe zile - apasa aici

 

* Planificarea practicii comasate pentru semestrul I si semestrul II anul scolar 2012 - 2013 - apasa aici 

 

 

* Revista Grupului Scolar Tehnic Hirlau - "FILE DE SCOALA"

* Organigrama unitatii, an scolar 2011-2012

* Distributia efectivelor de elevi, an scolar 2011-2012

* Resurse materiale si umane. Resurse de invatare

* Directii strategice pentru anul scolar 2011-2012

* Program managerial, an scolar 2011-2012

* Calendarul activitatilor de O.S.P., an scolar 2011-2012

* Codul de conduita al elevului

* Plan de actiune privind reducerea fenomenului de violenta in scoala, an scolar 2011-2012

* Securitatea in unitatea de invatamant

* Comisia dirigintilor, an scolar 2011-2012

* Comisii arii curriculare

* Regulament de ordine interioara, an scolar 2011-2012

* Evolutia ratei de parasire timpurie a scolii in perioada 2000-2011

* Situatia privind elevii cu abandon scoalr si elevii exmatriculati, an scolar 2010-2011

* Situatia promovabilitatii la examenul de bacalaureat, 2007-2011

* Situatia socio-profesionala a absolventilor