!!!!! Dovezi grupa 4 - Aerul !!!!! clic aici
!!!!! Dovezi grupa 4 - prezentare !!!!! clic aici
!!!!! Dovezi grupa 3 - machete film 3 !!!!! clic aici
!!!!! Dovezi grupa 3 - machete film 2 !!!!! clic aici
!!!!! Dovezi grupa 3 - machete film 1 !!!!! clic aici
!!!!! prezentare macheta Aerul -POLUAREA AERULUI !!!!! clic aici
!!!!! Dovezi grupa 2 pregătiri film 2 !!!!! clic aici
!!!!! Dovezi grupa 2 pregătiri film 1 !!!!! clic aici
!!!!! REGULAMENT CONCURS AERUL !!!!! clic aici
!!!!! regulamente complet !!!!! clic aici
!!!!! pliant rose !!!!! clic aici
!!!!! Grup tinta ROSE !!!!! clic aici
!!!!! Grafic activităţi sumar anul I modificat !!!!! clic aici
!!!!! Grafic activităţi detaliat anul I!!!!! clic aici
!!!!! Echipă proiect ROSE !!!!! clic aici
!!!!! 5. Orar proiect ROSE 22 mai - 22 iunie 2021 !!!!! clic aici
!!!!! 4. Orar proiect ROSE 22 aprilie - 22 mai 2021 !!!!! clic aici
!!!!! 3. Orar proiect ROSE 22 martie - 22 aprilie 2021 !!!!! clic aici
!!!!! 2. Orar proiect ROSE 22 februarie - 22 martie 2021 !!!!! clic aici
!!!!! 1. Orar proiect ROSE 22 ianuarie - 22 februarie 2021 !!!!! clic aici