CONDUCEREA SCOLII

Director principal
prof. PAULA-LORELA IANCU
Vezi Curriculum Vitae

Director adjunct
prof. MANUELA-NICOLETA COMAN
Vezi Curriculum Vitae

Consilier cu probleme educative
prof. DUMITRU HRISCU
Vezi Curriculum Vitae
DOCUMENTE INFORMATIVE ALE ANULUI SCOLAR 2017-2018 !! clic aici

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Reprezentanti cadre didactice:
1. prof. Iancu Paula-Lorela
2. prof. Coman Manuela-Nicoleta
3. prof. Hriscu Dumitru
4. prof. Bejenaru Gheorghe
5. prof. Macovei Cristina
6. prof. Roiu Lacramioara
Reprezentanti parinti:
1. Tescu Doina
2. Zamfir Maria
Reprezentanti consiliul local:
1. consilier Bobirna Ionel
2. consilier Stoleru Ioan
3. consilier Cretu Dumitru
Reprezentanti primarie:
1. Agafitei Petru

Reprezentant elevi:
1. Ciobanu Adrian cl a XII-a A

CONTACT

Liceul Tehnologic Hirlau


str. Mihai Eminescu nr.14


tel/fax: 0232 722010


e-mail: licth.hirlau@yahoo.com


secretar-sef: BURLACIUC DOINA,
tel:0232 722010


contabil-sef: BATINCU MARIA,
tel:0232 720480

MISIUNEA SCOLII

Liceul Tehnologic Harlau raspunde cerintelor de dezvoltare sociala si profesionala a tinerilor din zona Harlau, oferind o formare profesionala de calitate in diferite domenii:mecanica, industrie textila si pielarie, constructii civile, prelucrarea lemnului, industrie alimentara, turism si alimentatie, asigurandu-le sanse de integrare socio-profesionala si de continuare a invatarii de-a lungul vietii.

VALORI SI PRINCIPII

Pentru realizarea acestei misiuni Liceul Tehnologic Harlau isi fundamenteaza intreaga activitate pe urmatoarele valori si principii fundamentale:

Adevarul - Toata activitatea desfasurata va urmari adevarul si se va baza pe evidente si fapte verificate.

Competenta profesionala - Personalul angajat pe diferite pozitii, trebuie sa dovedeasca prin CV si prin activitatea desfasurata cunoasterea domeniului respectiv, deschiderea catre Invatare si perfectionare continua, asigurarea calitatii si urmarirea excelentei.

Demnitatea - Personalul va trata cu respect si consideratie toti purtatorii de interese din educatie: cadre didactice, elevi, parinti, reprezentanti ai comunitatii locale.

Responsabilitatea - Fiecare persoana din echipa scolii trebuie sa-si asume responsabilitatea pentru succes si esec, pentru faptele, cuvintele si atitudinile manifestate si sa accepte cu demnitate consecintele.

Integritatea - In toate activitatile derulate, personalul scolii trebuie sa dovedeasca cinste si corectitudine si sa ofere exemple demne de urmat de cei din jur.

Imbunatatirea continua a serviciilor oferite. Liceul Tehnologic Harlau va urmari imbunatatirea continua a serviciilor oferite prin:
1.evaluarea continua a activitatii cadrelor didactice si personalului pentru asigurarea profesionalismului, a calitatii si a integritatii
2.consultarea tuturor actorilor implicati in procesul de educatie (cadre didactice, elevi, parinti, comunitatea locala) cu privire la toate demersurile care au in vedere cresterea calitatii serviciilor educationale
3. comunicarea eficienta si sistematica cu reprezentanti ai elevilor, parintilor si comunitatilor locale in vederea obtinerii informatiilor relevante ce au legatura cu serviciile educationale oferite de scoala
4. realizarea de rapoarte semestriale si informarea publicului cu privire la activitatea scolii, a starii invatamantului
5. realizarea de parteneriate si colaborari cu institutii similare din tara si din Europa, cu institutii non guvernamentale, cu reprezentanti ai autoritatilor nationale, regionale si locale
6. implicarea cadrelor didactice in programe de formare continua, in proiecte europene si in cercetare