CONDUCEREA SCOLII

Director principal
prof. PAULA-LORELA IANCU
Vezi Curriculum Vitae

Director adjunct
prof. MANUELA-NICOLETA COMAN
Vezi Curriculum Vitae

Consilier cu probleme educative
prof. DUMITRU HRISCU
Vezi Curriculum Vitae
!!!!! Concurs ocupare posturi vacante !!!!! clic aici

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Reprezentanti cadre didactice:
1. prof. Iancu Paula-Lorela
2. prof. Coman Manuela-Nicoleta
3. prof. Hriscu Dumitru
4. prof. Bejenaru Gheorghe
5. prof. Macovei Cristina
6. prof. Roiu Lacramioara
Reprezentanti parinti:
1. Tescu Doina
2. Zamfir Maria
Reprezentanti consiliul local:
1. consilier Bobirna Ionel
2. consilier Stoleru Ioan
3. consilier Cretu Dumitru
Reprezentanti primarie:
1. Agafitei Petru

Reprezentant elevi:
1. MANILICI ALEXANDRU-a XIIa C

CONTACT

Liceul Tehnologic Hirlau


str. Mihai Eminescu nr.14


tel/fax: 0232 722010


e-mail: licth.hirlau@yahoo.com


secretar-sef: BURLACIUC DOINA,
tel:0232 722010


contabil-sef: BATINCU MARIA,
tel:0232 720480,


inginer de sistem: CIBOTARU MARIAN

!!!!! IN ATENTIA ELEVILOR DIN CLASELE XI, XII SIMULARE BAC 18, 20, 21 MARTIE 2019 - ATRIBUTIILE ELEVILOR clic aici
!!!!! IN ATENTIA ELEVILOR DIN CLASELE XI, XII SIMULARE BAC 18, 20, 21 MARTIE 2019 - REPARTIZAREA PE SALI clic aici
!!!!! IN ATENTIA ELEVILOR - CALENDAR CENTENAR clic aici
!!!!! IN ATENTIA ELEVILOR - SAPTAMINA CENTENARULUI MARII UNIRI clic aici
!!!!! IN ATENTIA ELEVILOR - Concurs Contributii ale scriitorilor romani la realizarea Marii Uniri clic aici
!!!!! IN ATENTIA ELEVILOR - TABEL NOMINAL CU ELEVII RESPINSI BURSA BANI DE LICEU 2018-2019 clic aici
!!!!! IN ATENTIA ELEVILOR - TABEL NOMINAL CU ELEVII BENEFICIARI BURSA BANI DE LICEU 2018-2019 clic aici
!!!!! IN ATENTIA ELEVILOR - PRESELECTIA PENTRU CONSTITUIREA ANSAMBLULUI FOLCLORIC BASARABA clic aici
!!!!! IN ATENTIA ELEVILOR - Calendar EURO 200 (achizitioanrea unui calculator nou) clic aici
!!!!! IN ATENTIA ELEVILOR - REPARTITIA SALILOR DE CLASA PE CORPURI DE CLADIRE clic aici
!!!!! IN ATENTIA ELEVILOR - REPARTITIA CLASELOR PE SALI, CORPURI DE CLADIRE clic aici
Proiect IMPORTANT international al Liceului Tehnologic !! clic aici
!!!!! CONDITII SPECIFICE DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRE VACANTE in cadrul etapelor de mobilitate, conform OMEN 5485/13.11.2017! clic aici
PROIECT ERASMUS P.I.E. !! clic aici
PLIANT TRIP - PROGRAM DE INTERSHIP IN TURISM SI ALIMENTATIE                   Citeste mai multe 


MISIUNEA SCOLII

Liceul Tehnologic Harlau raspunde cerintelor de dezvoltare sociala si profesionala a tinerilor din zona Harlau, oferind o formare profesionala de calitate in diferite domenii:mecanica, industrie textila si pielarie, constructii civile, prelucrarea lemnului, industrie alimentara, turism si alimentatie, asigurandu-le sanse de integrare socio-profesionala si de continuare a invatarii de-a lungul vietii.

VIZIUNEA SCOLII

Scoala noastra va fi întotdeauna locul unde elevii isi vor defini si dezvolta personalitatea, vor dobandi cunostinte aprofundate in domeniile legate de cariera, competente necesare insertiei sociale, parintii vor gasi un partener de calitate in educatie, iar educatorii vor oferi tuturor stiinta de a reusi .

TINTE STRATEGICE

Asigurarea unor servicii de calitate oferite in cadrul tuturor departamentelor unitatii de invatamant. Sporirea gradului de atractivitate a scolii prin calitatea facilitatilor oferite beneficiarilor. Asigurarea accesului tuturor elevilor la serviciile educationale. Eficientizarea procesului de invatamant prin diversificarea ofertei educationale curriculare si extracurriculare Reducerea absenteismului scolar. Cresterea sanselor de reusita sociala si profesionala a absolventilor. Formarea si dezvoltarea profesionala continua a resursei umane. Dezvoltarea dimensiunii europene a activitatii educative scolare, extrascolare si extracurriculare prin participarea la programe si proiecte educative de cooperare internationala si participarea cadrelor didactice la actiuni de perfectionare in vederea imbunatatirii si diversificarii tehnicilor, metodelor si strategiilor de predare. Dezvoltarea parteneriatelor cu parintii, comunitatea locala, agenti economici, ONG-uri, institutii de cultura, institutii de invatamant. Promovarea diversitatii si interculturalitatii. .

VALORI SI PRINCIPII

Pentru realizarea acestei misiuni Liceul Tehnologic Harlau isi fundamenteaza intreaga activitate pe urmatoarele valori si principii fundamentale:

Adevarul - Toata activitatea desfasurata va urmari adevarul si se va baza pe evidente si fapte verificate.

Competenta profesionala - Personalul angajat pe diferite pozitii, trebuie sa dovedeasca prin CV si prin activitatea desfasurata cunoasterea domeniului respectiv, deschiderea catre Invatare si perfectionare continua, asigurarea calitatii si urmarirea excelentei.

Demnitatea - Personalul va trata cu respect si consideratie toti purtatorii de interese din educatie: cadre didactice, elevi, parinti, reprezentanti ai comunitatii locale.

Responsabilitatea - Fiecare persoana din echipa scolii trebuie sa-si asume responsabilitatea pentru succes si esec, pentru faptele, cuvintele si atitudinile manifestate si sa accepte cu demnitate consecintele.

Integritatea - In toate activitatile derulate, personalul scolii trebuie sa dovedeasca cinste si corectitudine si sa ofere exemple demne de urmat de cei din jur.

Imbunatatirea continua a serviciilor oferite. Liceul Tehnologic Harlau va urmari imbunatatirea continua a serviciilor oferite prin:
1.evaluarea continua a activitatii cadrelor didactice si personalului pentru asigurarea profesionalismului, a calitatii si a integritatii
2.consultarea tuturor actorilor implicati in procesul de educatie (cadre didactice, elevi, parinti, comunitatea locala) cu privire la toate demersurile care au in vedere cresterea calitatii serviciilor educationale
3. comunicarea eficienta si sistematica cu reprezentanti ai elevilor, parintilor si comunitatilor locale in vederea obtinerii informatiilor relevante ce au legatura cu serviciile educationale oferite de scoala
4. realizarea de rapoarte semestriale si informarea publicului cu privire la activitatea scolii, a starii invatamantului
5. realizarea de parteneriate si colaborari cu institutii similare din tara si din Europa, cu institutii non guvernamentale, cu reprezentanti ai autoritatilor nationale, regionale si locale
6. implicarea cadrelor didactice in programe de formare continua, in proiecte europene si in cercetare